وبینار بررسی حوزه های تخصصی صادراتی بین استان اصفهان با کشور اسپانیا

وبینار بررسی حوزه های  تخصصی صادراتی بین استان اصفهان با کشور اسپانیا 23 دی ماه سال جاری ساعت 12  با حضور اعضای اتاق مشترک ایران و اسپانیا و انجمن صادرکنندگان استان اصفهان برگزار شد.

Read More