سفر تجاری – جون 2021

این سفر تجاری به صورت مجازی از تاریخ 14 تا 16 ماه ژون برگذار گردید. در این سفر شرکت های اسپانیایی از بخش های کشاورزی و ساختمان و اتوموبیل با همتاهای ایرانی خود دیدار داشتند. حدود 50 جلسه بی تو بی در طول این روزها توسط تیم پارس کانسالتینگ هماهنگ و اجرا گردید.