مشتریان ما

مشتریان ما در پارس  متعلق به بخش های و صنایع مختلفی هستند.

آنها شامل موارد زیر می شوند:

 • کشاورزی و دامداری
 • خودرو
 • انرژی
 • توزیع بزرگ
 • داروسازی
 • نساجی
 • معادن
 • ساخت و ساز
 • حمل و نقل هوایی
 • املاک و مستغلات
 • آرایشی و بهداشتی
 • الکترونیک
 • گردشگری
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • آموزشی
 • دیگر

به دلایل محرمانه بودن،  ترجیح می دهیم که اسامی مشتریان خود را عمومی نکنیم، اما می توانیم آنها را در چهارچوب زیر  تعریف کنیم.

 • سازمان های غیر انتفاعی
 • نهادهای دولتی
 • شرکت های خصوصی
 • گروه های تجاری
 • شرکت های کوچک و متوسط
 • تعاونی ها
 • راه اندازی کنید